Ábyrgð – Samvinna – Tillitssemi
Símanúmer skólans er

420 3050

video_image

Skólanámskrá

Skólanámskrá Háaleitisskóla 2016 - 2017 skiptist í tvö rit, almennan hluta og starfsáætlun. Í almenna hlutanum kemur stefnumörkun skólans fram. Starfsáætlun skóla er breytileg frá ári til árs sem og bekkjarnámskrár. Skólanámskrá Háaleitisskóla er hér birt með fyrirvara um breytingar þar sem þetta eru virk vinnugögn sem eru í sífelldri þróun.

I. Almennur hluti. - Samþykkt í skólaráði 11. október 2016 og af fræðsluráði Reykjanesbæjar 28. október 2016.

II. Starfsáætlun . -  Samþykkt í skólaráði 11. október 2016 og af fræðsluráði Reykjanesbæjar 28. október 2016.

 Hér fyrir neðan eru bekkjarnámskrár hvers námshóps, í þeim eru upplýsingar um skipulag náms og kennslu. Þar koma fram námsmarkmið sem sett eru fram eftir Aðalnámskrá grunnskóla 2011. Þar koma einnig fram hæfniviðmið í hverju fagi ásamt kennsluaðferðum, námsmati, upplýsingum um námsgögn, tímafjölda í fagi og nafn kennara.

Valgreinar í 8. bekk skólaárið 2016-2017

Valblað fyrir nemendur 7. bekkjar

 

ad_image
ad_image
ad_image
ad_image