Lestrarstefna Háaleitisskóla

Lestrarstefna Háaleitisskóla

Lestrarstefnu Háaleitisskóla er ætlað að byggja upp skýran ramma varðandi markmið, próf, skimanir, sérkennslu og kennsluaðferðir í lestri bæði fyrir kennara og foreldra í Háaleitisskóla.

Lestrarstefnan er skjal sem er í stöðugri þróun og kennarar skólans vinna eftir. Hún er leiðbeinandi fyrir kennara, foreldra og forráðamenn, um hvernig unnið er með þjálfun lestrarfærni, lesfimipróf, lesskilningspróf, skimanir og greiningarpróf.

Lestur er lykill að öllu námi og því þarf lestrarkennsla og lestrarþjálfun á öllum stigum að vera skýr, fjölbreytt og markviss. Góð lestrarfærni er nauðsynleg til þess að geta tekið þátt í samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).

Veturinn 2018-2019 er unnið að endurskoðun og stefnumótun lestrarstefnu skólans fyrir næsta ár í samræmi við innleiðingu nýs námsmats á öllum skólastigum Háaleitisskóla árið 2019-2020.

Lestrarstefna Háaleitisskóla 2020 - 2021

Lestrarstefna Háaleitisskóla

Lestrarstefna Reykjanesbæjar

  • FFGÍR
  • Heimili og Skóli
  • SAFT
  • Reykjanesbær