Eineltisáætlun

Háaleitisskóli starfar eftir forvarnarverkefninu Stöndum saman sem er í anda PBS eða Stuðningur við jákvæða hegðun. Innleiðing á þessu verkefni hófst haustið 2011.  Í skólanum starfar eineltisteymi sem vinnur að viðhaldi forvarna gegn einelti auk þess sem teymið er kallað til komi upp eineltismál. Í teyminu eru: námsráðgjafi, deildarstjórar og umsjónarkennarar. Hafi foreldrar grun um einelti er mikilvægt að þeir komi eftirfarandi eyðublaði til umsjónarkennara eða stjórnenda - Tilkynning um einelti.  Þegar tilkynning um grun um einelti berst skóla hefst ákveðið ferli hjá eineltisteymi skólans. 

Hvað geta foreldrar gert?

Hér er að finna góðan gátlista ef grunur kemur upp um samskiptavanda eða einelti.

Meðferð eineltismála

Ef grunur vaknar um einelti er unnið eftir samræmdum verklagsreglum Reykjanesbæjar, sjá mynd hér fyrir neðan.

 

Starfsfólk Háaleitisskóla lýsir því yfir að hvorki einelti né annað ofbeldi verði liðið í skólanum. Leitað verður allra ráða til að fyrirbyggja einelti og ofbeldi og til að leysa þau mál sem upp koma á farsælan hátt. Háaleitisskóli á að vera öruggur vinnustaður þar sem starfið mótast af virðingu og umhyggju.

Eineltisteymið saman stendur af námsráðgjafa, deildarstjóra viðkomandi stigs og umsjónarkennara nemandans sem fyrir eineltinu verður. Teymið tekur til starfa þegar forráðamaður þess einstaklings sem verður fyrir eineltinu tilkynnir til teymisins.

Verkferlar í eineltismálum:

 1. Farið er yfir atvikaskrá þ.e.a.s. tilkynningareyðublað og málið metið af eineltisteyminu.
 2. Rætt er við þolanda um líðan.
 3. Rætt er við meinta gerendur.
 4. Leitað eftir upplýsingum frá öðrum kennurum og starfsfólki skólans.
 5. Leitað eftir upplýsingum frá foreldrum/forráðamönnum þolanda.
 6. Leitað eftir upplýsingum frá foreldrum/forráðamönnum meints geranda/gerendum.
 7. Sett upp teymi utan um þolandann (fenginn trúnaðarmaður fyrir nemandann).
 8. Rætt reglulega við þolanda um líðan.
 9. Rætt reglulega við meinta gerendur.
 10. Leitað eftir upplýsingum frá öðrum kennurum og starfsfólki skólans.
 11. Leitað eftir upplýsingum frá foreldrum/forráðamönnum þolanda.
 12. Leitað eftir upplýsingum frá foreldrum/forráðamönnum meints gerenda/gerendum.
 13. Gangi ekki að uppræta eineltið innan veggja skólans er leitað til sérfræðinga á Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar.

Hvað er einelti?

 • Einelti er langvarandi ofbeldi, líkamlegt og/eða andlegt sem stýrt er af einstaklingi eða hópi og beinist að ákveðnum einstaklingi. Þetta þarf að vera endurtekið aftur og aftur og sá sem fyrir eineltinu verður er ekki fær um að verja sig.
 • Stríðni, átök og einstakur ágreiningur milli jafningja telst ekki til eineltis.
 • Álitið er að stríðni verði að einelti þegar um endurtekið áreiti í langan tíma af einum eða fleiri er að ræða og hegðunarmynstur og líðan þolandans breytist vegna hennar.
 • Ekki er um einelti að ræða ef atvikið gerist einu sinni.

Hugsanlega er um einelti að ræða ef nemandinn:

 • Er hræddur við að ganga einn í skólann eða heim.
 • Vill ekki fara í skólann.
 • Kvartar undan vanlíðan á morgnana.
 • Hættir að sinna náminu, einkunnir lækka.
 • Fer að koma heim með rifin föt og skemmdar námsbækur.
 • Byrjar að stama, missir sjálfstraustið.
 • Leikur sér ekki við önnur börn.
 • Neitar að segja frá hvað amar að.
 • Kemur heim með marbletti eða skrámur sem hann getur ekki útskýrt.
 • Verður árásargjarn og erfiður viðureignar.
 • Kemur heim í öllum hléum í skólanum.
 • Vill ekki taka þátt í félagsstörfum í skólanum.

Fyrirbyggjandi aðgerðir:

 • Mikilvægt er að börn séu alin upp við jákvæða athygli. Þau læri að setja sig í spor annarra, sýna umburðarlyndi og bera virðingu fyrir öðrum.
 • Allir nemendur skulu fræddir um stefnu skólans um að einelti og ofbeldi leyfist ekki.
 • Námsefni og samvinnuleikir séu valdir með tilliti til aldurs.
 • Nemendur velji sig ekki í hópa án ábyrgðar fullorðins.
 • Tryggt sé að gæsla/virkt eftirlit sé í frímínútum og á þeim stöðum þar sem nemendur dvelja utan kennslustunda.
 • Tekið verði á samskiptavandamálum þegar þau koma upp.
 • Starfsfólk skólans verði nemendum fyrirmynd í framkomu við þá og aðra.

Hér eru nokkrar vefsíður sem fjalla um einelti:

 • FFGÍR
 • Heimili og Skóli
 • SAFT
 • Reykjanesbær