Mat á skólastarfi

Mat á skólastarfi er liður í lögbundnu eftirlitsstarfi skóla og skólayfirvalda. Tilgangur matsins er að tryggja réttindi nemenda og stuðla að skólaumbótum. Skólar bera sjálfir ábyrgð á innra mati sínu en ráðuneytið og sveitarfélög bera ábyrgð á ytra mati á skólum

Markmið mats og eftirlits í skólastarfi er þríþætt. Í fyrsta lagi að fylgjast með að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskráa. Í öðru lagi til að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. Í þriðja lagi að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun.

Í skýrslu um sjálfsmat Háaleitisskóla er greint frá innra mati skólans. Þátttakendur í matinu eru nemendur, foreldrar og starfsfólk og byggir matið á fjölbreyttum gögnum sem taka mið af þeim viðfangsefnum sem unnið er að hverju sinni. Matið er unnið af stjórnendum skólans á grunni upplýsinga sem safnað hefur verið.

 

Sjálfsmat skólans:

Sjálfsmatsskýrsla Háaleitisskóla 2019-2020

Umbótaáætlun Háaleitisskóla 2018-2019

Sjálfsmatsskýrsla Háaleitisskóla 2017-2018

Sjálfsmatsskýrsla Háaleitisskóla 2016-2017

 

Skólapúlsinn

Skólaárið 2019 - 2020: Nemendakönnun - maí

Skólaárið 2019 - 2020: Nemendakönnun - janúar

Skólaárið 2019 - 2020: Nemendakönnun - september

Skólaárið 2018 - 2019: Starfsmannakönnun

Skólaárið 2018 - 2019: Foreldrakönnun

Skólaárið 2018 - 2019: Nemendakönnun haust

Skólaárið 2017 - 2018: Nemendakönnun haust

Skólaárið 2017 - 2018: Nemendakönnun vor

Skólaárið 2016 - 2017: Nemendakönnun haust

Skólaárið 2016 - 2017: Nemendakönnun vor

Skólaárið 2016 - 2017: Foreldrakönnun

Skólaárið 2016 - 2017: Starfsmannakönnun

 

Ytra mat:

Ytra mat Menntamálastofnunar 2019

Umbótaáætlun vegna ytra mats Menntamálastofnunar 2019

  • FFGÍR
  • Heimili og Skóli
  • SAFT
  • Reykjanesbær