Skólanámskrá

Skólanámskrá Háaleitisskóla 2019 - 2022 skiptist í tvö rit, almennan hluta og starfsáætlun. Í almenna hlutanum kemur stefnumörkun skólans fram. Starfsáætlun skóla er breytileg frá ári til árs sem og bekkjarnámskrár. Skólanámskrá Háaleitisskóla er hér birt með fyrirvara um breytingar þar sem þetta eru virk vinnugögn sem eru í sífelldri þróun.

I. Almennur hluti - 2023 - 2026

     Starfsáætlun - 2023 - 2024

     Starfsáætlun - 2022 - 2023

 Hér fyrir neðan eru bekkjarnámskrár hvers námshóps, í þeim eru upplýsingar um skipulag náms og kennslu. Þar koma fram námsmarkmið sem sett eru fram eftir Aðalnámskrá grunnskóla 2011. Þar koma einnig fram hæfniviðmið í hverju fagi ásamt kennsluaðferðum, námsmati, upplýsingum um námsgögn, tímafjölda í fagi og nafn kennara.

 

Valgreinar í 8. - 10.bekk skólaárið 2023 - 2024

  • FFGÍR
  • Heimili og Skóli
  • SAFT
  • Reykjanesbær